Andělské vedení od Doreen Virtue

20.03.2014 12:47

Zajímavá kniha, která i laikům umožní v sobě probudit intuici a začít komunikovat s anděly a svým vlastním nitrem. Jasnovědění, jasnocítění, jasnoslyšení a jasnovidění jsou schopnosti, které v určité míře má každý z nás. Jen někdo více tíhne k onomu či druhému způsobu. A tohle všechno nám tady dá Doreen Virtue ochutnat.

Jako na stříbrném podnose

Všechno si budete moci vyzkoušet. Ale hlavně, je to velmi příjemné čtení, i když ho pojmete jako pouhou beletrii. Doreen tu vypráví o svém životě, o svých zkušenostech, kdy na vlastní kůži poznala jednoduché a stále platné boží zákony, vypráví později i o zkušenostech svých klientů, kteří se jí v její praxi svěřují se svými příběhy. A s problémy, které potom společně s ní, řeší. Najdete tu příklady těch známých situací, kdy tichý i hlasitý hlas pocházející kdovíodkud v kritické chvíli zachrání náš život.

Máte pocit, že s vámi Bůh nemluví? Není to pravda, mluví s každým, jen někdo nechce nebo neumí jeho hlas slyšet.

Osobně třeba tyto věci vnímám jako svou vlastní intuici, příliš nerozděluji na Boha nebo anděly, je mi v podstatě jedno, jak je tento náš vnitřní hlas a „vedení“ (tady nazývané andělské) nazýváno. Jeho tón, vůně a neobyčejná slovy nepopsatelná laskavost a klid, jsou stále stejné. I když nevěříte v Boha, i když nevěříte v anděly… tahle knížka pro vás může být neobyčejným čtením a ještě neobyčejnějším zdroje nových zážitků na zcela jiné úrovni.

Moc jsem se těšila, až se do ní plně ponořím a začnu vnímat. Ne vždy se mi to dařilo, ale to bych od sebe asi ani nečekala, ale co se mnou souznilo, to jsem si náramně užila. Je to souhrn všechno možností, které nám naše mimosmyslové vnímání nabízí a protože každý jsme talentovaní k nějakému, bude třeba nějakou dobu trvat, než si najdete tu svoji řeč. Praktické testy a podobné návody nám pomohou.

Mě je sympatické „jasnocítění“:

Všímat si pocitů je něco docela jiného, než je soudit nebo cenzurovat. Všímat si jich znamená věnovat jim pozornost a pak se jimi řídit, jako bychom se řídili dopravními značkami na silnici. Když je soudíme nebo cenzurujeme, je to jako bychom se s dopravním značením hádali, nebo je ignorovali.

I v případě, že si nejste jistí oprávněností svých pocitů, můžete trénovat svou mysl, aby registrovala všechny náhlé emoce a tělesné vjemy. Naučte se všímat si těchto pocitů a ptát se jich: „Co se mi snažíte říct?“ Při pokládání této otázky se zhluboka nadechněte, aby se ve vás rozhostilo ticho, potřebné pro přijetí odpovědi vašich pocitů.“

A samozřejmě moje oblíbená kapitola byla, jak poznat falešné vedení od pravého. Jde zase o pocity, falešné vedení je spojeno se strachem, obavami, a to pravé pouze s pocitem nadšení, radosti a lásky.

Více než třista stran čtení, které budete určitě vstřebávat po kouscích. Není to kniha, kterou byste zhltli najednou. I když… stát se to může. Osobně jsem se co chvíli zastavovala, abych se mohla zamyslet, či snad procítit ten kus, který jsem si právě přečetla a který mne třeba něčím velmi silným oslovil.

Doreen Virtue tu velmi celistvě a mistrně zpracovala svou vlastní schopnost komunikovat s anděly. Jen a pouze tuto něžnou, těžce uchopitelnou a vysvětlitelnou věc. Povedlo se jí to. Své čtenáře si jistě najde a jak jsem napsala už výše, nemusíte věřit v anděly ani Boha. Tohel máme každý v sobě a můžeme to nazývat jakkoliv. Ten pocit má jeden společný jmenovatel – obrovskou a krásnou pokoru.

 

Knihu Andělské vedení vydalo nakladatelství Synergie Publishing SE v roce 2014, www.synergiepublishing.com

 

© Renata Petříčková, 20. 3. 2014, KnihOko.cz