Wolf-Dieter Storl: Zahrada jako mikrokosmos - recenze knihy

30.01.2017 17:09

Zahrada je obrovské duchovní bohatství. Je totiž jako život sám. Hermetika, celistvé pojetí života, cykly, Luna, hnojení, symbióza tvorů i rostlin na zahradě – měla jsem pocit, že s touto knihou sedím s moudrým autorem na jeho zahradě v jižním Německu a vím, že kdyby tomu tak bylo, useděla bych se tam až to úplného ustrnutí. Fascinující čtení pro zahrádkomily i přemýšlivé osoby s filosofickými sklony u nás vychází v rozšířeném vydání, ale základ této knihy napsal autor už v roce 1979. A jsem si jista, že právě nadčasovost a tématicky košaté pojetí zajistí i tomuto vydání mnoho desítek let, ve kterých ho budou čtenáři brát do rukou a po jehož přečtení jim dojdou slova.

Než jsem se do této knihy začetla, nedokázala jsem si představit ani deset procent toho, co v ní nakonec bylo poskládáno do logických souvislostí v návaznosti na moudrost našich předků, astrologii, evoluci a čisté respektování zákonů přírody. Zahrada jako mikrokosmos překvapuje a vtahuje vás do životní moudrosti stránku po stránce.

Čtenář v sobě objevuje laskavou moudrost a neodolatelnou touhu pečovat o půdu! Rostoucí také z touhy pečovat o sebe a chápat svět v celistvostech.

Zahrada jako mikrokosmos je vzácné dílo, jež by mělo být učební látkou

Často mne napadalo, v jakém rozporu k této knize je dnešní zacházení s půdou, potravinami a životem jako takovým. Rovná se to bezohlednému drancování, a to bez všech příkras.

Knihu si zamilují:

* Ti, kdož se rádi probírají moudrostí našich předků a lunárními kalendáři

* Ti, kdož se rádi zamýšlí nad podstatou života

* Ti, kdož chtějí své zahradě dát to nejlepší a inklinují k přirozenému pěstování plodin

* Ti, kdož se zajímají o astrologii

* Ti, kdož se rádi zabývají historií z různých úhlů pohledu

* Ti, kdož hledají praktické rady, ale i množství úvah a podnětů k přemýšlení

Naleznete tu množství praktických informací, o tom, jak vytvořit skvělý hnůj nebo kompost pro svou zahradu, praktické kalendárium, co který měsíc je ideální podpořit, správný čas na semenáčky, vysazování, ale i sklízení a mnoho se toho dozvíte i o bylinkách.

Často jsem si představovala, že takovou mimořádně obsáhlou knihu opravdu nemohl napsat nikdo jiný než člověk, který zahradničení a bádání na fungováním světa strávil celý život a nyní opravdu žije zaslouženě někde na samotě v horách v jižním Německu. Wolf-Dieter Storl vytvořil knihu, o které se troufnu říci, že by se měla stát učebnicí přírodopisu, protože tak celistvý pohled na přírodu je nejen vzácný v dnešní době, ale také nesmírně fascinující a probouzející touhu se neustále dozvídat víc.

Motivující a zavádějící člověka k jeho kořenům

Bála jsem se této knihy, protože mi to přišlo jako těžké téma, ale nakonec jsem skončila okouzlena, fascinována a nesmírně poučena. S ještě drásavější touhou si splnit sen a mít jednou svou vlastní zahradu. V polovině této knihy už jsem se nedokázala odtrhnout, tam začínala pořádná praxe, informace už nabíraly na obrátkách. První polovina je více teoretická a vyžaduje větší soustředění, naladění na historická témata a takové vnitřní usebrání a pokoru k sobě vůbec tak zásadní informace pustit.

Zahradník, jenž uvažuje pouze materialisticky, je v pokušení zacházet s půdou, rostlinami či zvířaty jako se strojem nebo mechanismem, jimiž nejsou, nebo má nutkání používat k analýze organismu zahrady nebo farmy abstraktní chemické koncepce (NPK), aplikovat na živé organismy abstraktní modely jako poměr palivo-energie, vstup-výstup atd. To je nutně zavádějící, neboť to nepostihuje jejich pravou přirozenost. Živé procesy musí být pochopeny živým myšlením. Pro biodynamické zahradničení jsou nezbytné živé imaginativní obrazy, ale musí být správné a odpovídat jevům. Musí nabídnout jasnější koncepci reality.“

Skvěle tu je například vysvětleno, jak je možné, že některé rostliny dokáží prosperovat i na chudých půdách, a naopak tyto půdy ještě obohatit o chybějící prvky. Neplatí tedy vždy to, že co z rostlin požadujeme, musíme do půdy dostat v umělé (ale i přirozené) formě. Lze si to představit jako olupující kůru. Některé rostliny jsou schopny v sobě přeměňovat prvky – no na první pohled z ničeho, ale o tom je život. Tento pohyb, který činí život živým je tím, co bychom měli nejlépe pochopit. Semena, vajíčka, pupeny, housenky měnící se v kukly a pak v motýly – to jsou vše jen malé všednodenní příklady úchvatnosti přírody.

O autorovi:

Wolf-Dieter Storl (1942) se narodil v Sasku. Jeho babička pocházela z Krušných hor a sbírání bylin mělo v jejich rodině dlouhou tradici. U amerických Indiánů se naučil, jak komunikovat s rostlinami. „Čejeni nemluví o rostlinách, ale s rostlinami,“ říká dnes jeden z vůdčích expertů v oboru etnobotaniky, nazývaný „šaman rostlin“.

Wolf-Dieter Storl absolvoval Kent State Univerzity v Ohiu, působil jako hostující docent ve Vídni a získal doktorát na univerzitě v Bernu. Podnikl studijní cesty do různých zemí světa a přednášel na mnoha univerzitách v USA a Evropě. Je autorem několika knih o léčivých a magických rostlinách, rostlinných božstvech a rostlinách Keltů. Od roku 1988 žije s rodinou na samotě v horách v jižním Německu.

 

Knihu Zahrada jako mikrokosmos vydalo nakladatelství Eminent, 2016, www.eminent.cz

 

© Renata Petříčková, 29. 1. 2017, KnihOko.cz